Handsmidd spik 1" - Gysinge

Köp
  • 20,00 kr SEK

En spik består av skalle, klinga och spets. En handsmidd spik är annorlunda i all sina delar jämfört med en modern spik. Spiken är för det första gjord för hand och därför oregelbunden och individuell i alla sina detaljer. Ingen spik är den andra lik. Det mest iögonfallande för handsmidd spik är den fyrslagna pyramidliknande skallen. Skallens kant kan skifta från lätt fyrkantig till oval, eller till rund. Klingan är konisk och inte jämnrak, som på en modern spik. Den koniska klingan gör att spiken sitter riktigt fast, men samtidigt är möjlig att dra ut igen. Handsmidd spik kan alltså rätas ut och återanvändas (till skillnad från modern spik). Handsmidd spik kan återanvändas i flera hundra år, utan att kvaliteten blir sämre. Den sista skillnaden är att handsmidd spik inte har spets utan avslutas genom en rak avhuggning. Det gör att spiken klipper av de fibrer den passerar på väg in i trästycket och skapar själv sitt hål. Den »tränger« sig alltså inte in i träet. Ett gott råd är ändå att alltid förborra för handsmidd spik.

Handsmidd spik för vanligt snickeri utom- och inomhus brukar kallas furuspik. Den används till spikning av tak- och väggpaneler, golv, foder, socklar mm i miljöer från tiden före 1800-talets mitt. Handsmidd spik ersattes under 1800-talets senare hälft, då man också övergick till maskinsågade snickerier, av s.k. klippspik.


Man brukar i valet av längd på spiken säga att 1/3 skall sitta i brädan och minst 2/3 i regeln. Till en entums bräda behöver man alltså minst tretumsspik. Generellt kan den handsmidda spiken delas in i följande användningsområden:

2 tum. Till handhyvlade lister, foder och annat finsnickeri invändigt.

3 tum. Till spikning av kilsågade tak-, vägg- och bröstpanel m m invändigt. Till spikning av kilsågad brädfodring utvändigt

4 tum. Till spikning av grövre brädfodring och till spikning av locklister utvändigt.

5 tum. Till spikning av kilsågade golv m m invändigt, samt till grövre snickerier utvändigt.

Att smida spik för hand är ett rent hantverk. Varje spik smids styckevis och är i ordets rätta bemärkelse en exklusiv produkt.