Blomsterfakirer

Köp
  • från 279,00 kr SEK

Blomsterfakirerna är stilrena och av hög kvalitet. Plattan är stadig och på den finns många nålar av koppar. Det höga antalet bidrar till än fler möligheter. Fakirerna används i den japanska konstformen Ikebana, som betyder att göra blommor levande.

Ikebana - Att göra blommor levande

Blomsterfakirer används i den japanska konstformen Ikebana, som betyder att

göra blommor levande. Ikebana handlar om att arrangera växter på vackert vis, men är också en filosofi och livsstil – liksom yoga och meditation - som får allt större genomslag i västvärlden. Ikebana strävar efter att vi ska stanna upp, fokusera och ta tillvara. Hållbarhet

och minimalism utifrån tanke och känsla. Likt den japanska teceremonin bjuder Ikebana flera djup och livslångt lärande. Dock krävs inga förkunskaper! Ikebana bjuder upp till eget skapande och kreativitet inom en estetik som väl passar vår tid. Alltid.

  • Finns i flera storlekar
  • Bottenplatta i bly och nålar tillverkad av koppar
SKU: 40in